06001A KIMTECH PREP* Wipers for the WETTASK* System (Solvents - bucket)

Share

Share

06001A KIMTECH PREP* Wipers for the WETTASK* System (Solvents - bucket)
รายละเอียดสินค้า
จัดการสารเคมีที่ควบคุมได้โดยใช้ Wettask* bucket wipers ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีขึ้น (OHS)
- เพิ่มประสิทธิผลที่ดีขึ้น ถังบรรจุสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่า
ต้องการใช้สารเคมีในปริมาณเท่าใด
- ระบบที่พร้อมใช้งานจะช่วยประหยัดเวลาและพกพาง่าย มีความสะดวกมากว่าถังแบบเปิดหรือ
ระบบแยกชุปสารเคมีเพื่อเช็ดอุปกรณ์
- ปรับปรุง OH & S ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการปล่อยไอละเหยของสารเคมีต่างๆ
- ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟโดยไม่ตั้งใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลดการสูญเสียสารละลายจากภาชนะแบบเปิดที่อาจทำให้สารเคมีระเหยออก
จากตัวผ้าและลดการสิ้นเปลืองของผ้าที่นำมาเช็ดทำความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด wipers สามารถดูดซับสารเคมีให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้ดีกว่าขวดพ่นแบบเดิมๆ
ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด Wiper แบบ Hydroknit สามารถทำงานร่วมกับสารเคมี สารละลาย และสารฆ่าเชื้อ
หลายประเภท มีความสามารถในการดูดซับ และไม่ฉีกขาดง่าย
- ไม่มีกาวหรือสารยึดเกาะ ช่วยลดสิ่งตกค้างบนพื้นผิว
ได้รับการรับรองมาตราฐาน HACCP สำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร
จำนวนลังต่อ Pallet  :  360 แผ่น/ลัง
จำนวนหน่วยต่อลัง  :  6 ม้วน/ลัง + ถังใส่น้ำยา
จำนวนต่อแพ็ค  :  60 แผ่น/ม้วน
Powered by MakeWebEasy.com